BAHÇE SAHİPLERİ KISSASI BİZE NELER SÖYLER?

Kur’an kıssaları bize çok şey anlatır :
Bu arada kıssayı okumadan da söyleyelim ki,
KUR’AN DA ZEKAT ,SADECE NAMAZLA BERABER GELDİĞİ YERLERDE 27 DEFA ZİKREDİLMİŞ ,
(ekimus salate ve atüz-zekate ),”namazı kılın (ikame edin),zekatı verin .”ifadesini duymayanımız yok gibidir .
Kulağa o kadar yakın ki ,bu ifade anlamını bilmeyenlere bile eğer Kur’an okuyorsa tanıdık gelecektir .
İSLAM’IN BEŞ ŞARTINDAN BİRİDİR ZEKAT
KUR’AN-I KERİM’de 30 yerde zekat ayeti zikredilir .
MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ
Bir çok ayette olduğu gibi Müminun Suresinde de zekattan bahsedilir .
Yalnız burada öyle bir güzellik var ki, müminlere has özelliklerden bir kaçı toplu olarak zikredilmiş .
Amacımız müminlere has özelikleri öğrenmek ve anlamak olduğuna göre bir daha bakalım meali şerifine .
MÜMİNUN SURESİ
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1. Mü’minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

2. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.

3. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

4. Onlar ki, zekâtı öderler.

5. Onlar ki, ırzlarını korurlar.

6. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

7. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

8. Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.

9. Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler.

10. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.

11. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”


MÜMİNUN Suresindeki ilk 11 ayet böyle .Allah bizlere de müminlerin tüm özelliklerini taşımayı ve yaşamayı nasip eylesin .
Sevgili Peygamberimize (aleyhisselam)sağlığında müslüman olduğu halde zekat vermek istemeyenler çıkmıştı.
Peygamberimiz bu konuda taviz vermedi .
Onun sağlığında zekatı verenler ,vefatının hemen ardından zekatı vermek istemediler .
Hatta bir kısım irtidat yani dinden dönme hareketleri de oldu .
İLK halife Hz. Ebubekir (ra),bunlara savaş açtı .Nedeni basitti ,Peygamberimiz aleyhisselam bu konuda taviz vermemişti ve Ebubekir (ra )de onun ilk halifesi olarak o kutlu yolda idi .
Zekat vermek istemeyenlerle yapılan savaş neticesi durum düzeldi ve insanlar itaat altına alındılar .
İslamı’n bazı emirleri vardır iki kere ikinin dört ettiği gibi kesindir .
Zekat ve islamın beş şartı gibi .
Kur’an ayetlerinin bir tekinin inkarı bile insanı dinden çıkarır .
Ancak bir ibadeti yapmmak başka şeydir ,inkarı başka şeydir .
inkar eden dinden çıkar ama yapmayan ve yapamayan günahkardır ,dinden çıkmaz inkar etmediği sürece .
insanlar zekat ve infak ettikçe aldıkları sevabı bilseler herhalde daha bilinçli olurlardı .
Maalesef din bilgisinin eksik olması ve dünya malına düşkünlük gibi sebeblerden dolayı zekatın malı eksilteceğinden endişe ediyor insanlar, oysa ki zekat malı temizler ve korur.

İşte o kabilden bir KUR’AN KISSASI
İsmi :
“BAHÇE SAHİPLERİ KISSASI”.
Ayetler ışığında okuyalım mı bu kıssayı ?”biz susalım ayetler konuşşun :

Meal (Kur’an Yolu)(KALEM (NUN)SURESİ:17-33. AYET-İ KERİMELER)

﴾17-18﴿ Biz, vaktiyle şu bahçe sahiplerine belâ verdiğimiz gibi onlara da belâ verdik.
Hani bahçe sahipleri, (“Allah izin verirse” gibi) bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi.
﴾19-20﴿ Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir âfet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu.
﴾21﴿ Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler:
﴾22﴿ “Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin!”
﴾23﴿ Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı:
﴾24﴿ “Aman, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın!”
﴾25﴿ Amaçlarını, planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler.
﴾26-27﴿ Bahçeyi gördüklerinde ise, “Herhalde yanlış yere gelmişiz; yok yok, ürünü kaybetmişiz” dediler.
﴾28﴿ İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: “Ben size, ‘Allah’ın yüceliğini dile getirmelisiniz’ dememiş miydim?”
﴾29﴿ Şöyle cevap verdiler: “Rabbimizin şanı yücedir; doğrusu biz haksızlık etmişiz.”
﴾30﴿ Ardından, birbirlerini kınamaya başladılar:
﴾31﴿ “Yazıklar olsun bize” dediler, “Gerçekten biz azmış ve sapmıştık.
﴾32﴿ Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz.”
﴾33﴿ İşte ceza budur. Âhiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi!”
NUN SURESİ bize bu ibretlik kıssayı anlatıyor :
Tefsirine baktığımızda bu kıssada anlatılan olayı şöyle özetlmemmiz mümkün .
Bahçe sahiplerinin babası ,Allah’ın kendisine verdiği bu bahçe nimetine nankörlük etmemiş ve şükrünü eda için gerekeni yapmış .
Allah onun bu şükrünü eda ettiği malını korumuş ve sağlığında daim kılmış .
Ancak çocukları babaları öldüğünde ,babalarının yaptığının tam tersine ,nimete nankörlük edip ,bahçelerine babaları zamanında gelen yoksullara görünmeden ,gizlice ürünlerini devşirmek için bahçeye gittiklerinde ,ALLAH’ın onları bu kötü niyetlerinden ve nankörlüklerinden dolayı ,verdiği nimeti ellerinden aldığını ve bahçenin tanımaz hale geldiğini görürler ve pişman olurlar .
Ancak iş işten geçmiş ve bahçe heba olmuştur .
Ancak burada güzel olan bir şey var !
O da bahçe sahiplerinin hatalarını anlaması ve tevbe etmeleridir .
Samimiyetle yapılan tevbeleri Allah elbette ki kabul eder .
Onlar da bu kabilden pişman oluyor ve yaptıklarının yanlış olduğunun bilincine vararak yine ALLAH’ın emrettiği şekilde hareket etmeyi kararlaştırıyor ve nimetin yineleneceğini umuyorlar .
Bu kıssadan bize düşen de elbette ki ibret almaktır .

Allah (cc),bizlere bu kıssadaki bir çok hisseyi alabilmeyi ve verilen nimetlere şükrümüzü eda edebilmeyi layıkıyla nasip kılsın .

HEMEN BİR AYETİ KERİME DAHA OKUYALIM
SUREMİZ ENAM SURESİ 141 .AYET-İ KERİMESİ
“Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O’dur. Her biriürün verdiğinde ürününden yiyin; hasat günü de hakkını verin; fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
YİNE BİR AYET DAHA;
SUREMİZ İSRA SURESİ 26 VE 27 .AYETLER
﴾26﴿ Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma!

﴾27﴿ Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da rabbine karşı çok nankördür.
RABBİMİZ BİZE BİLİNÇLE ZEKAT İBADETİNİ YERİNE GETİRMEYİ NASİP EYLESİN .
ŞU KORONA İLLETİNİN TÜM DÜNYAYI SARDIĞI VE BAZI İNSANLARIN ÇARESİZCE YOKLUK İÇİNDE BEKLEŞTİĞİ ŞU GÜNLERDE BİZLERE MERHAMET İHSAN EYLESİN .
BİZLERE İNFAK BİLİNCİNİ VERSİN .
KORONASIZ GÜNLERE İNŞAALLAH HEP BERABER.
Amin
Hayırlı Ramazanlar .
SERAP UYSAL
EMEKLİ KURAN ÖĞRETMENİ

SERAP UYSAL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir