NECİP FAZIL’DAN SEÇME BEYİTLER

tam otuz yıl ,saatim işlemiş ,ben durmuşum;
gökyüzünden habersiz ,uçurtma uçurmuşum…
                                                                           N.Fazıl
***
Güzel Allah’ım ,senden ne gelecekse gelsin.
Sen ki rahmetinle de ,kahrınla da güzelsin
                                                                          Necip  Fazıl .
**
namaz sancıma ilaç ,yanık yerime merhem.
onsuz ebedi hayat ,benim olsa istemem.
                                                                            Necip Fazıl
**
ey düşmanım ,sen benim ifadem ve hızımsın;
gündüz geceye muhtaç ,bana da sen lazımsın!…
                                                                             Necip Fazıl
***
atomlarda cümbüş ,donama şenlik,
ve çevre çevre nur,çevre çevre nur.
İç içe mimari iç içe benlik
Bildim seni ey Rab,bilinmez meşhur!
                                                                         N.Fazıl
garip geldik gideriz, rafa koy evi,barkı!…
tek dudaktan dudağa geçsin ölümsüz şarkı…
                                                                              Necip Fazıl
***
bize kalan aziz borç,asırlık zamanlardan ;
tarihi temizlemek sahte kahramanlardan…
                                                                              Necip Fazıl
***
ölümü sığdıramaz akıl daracık koğuk.
Ölemez,çıldıramaz,ağlarlar boğuk boğuk.
                                                                                Necip Fazıl
***
o yüz her hattı tevhid kaleminden bir satır;
o yüz ki göz değince Allah’ı hatırlatır.
                                                                                Necip Fazıl
***
Bülbüllere emir var;lisan öğren vakvaktan
Bahset tarih,balığın tırmandığı kavaktan.
N.Fazıl
***
Düşünün ben ne büyük rütbeye tutkuluyum,
Çünkü o’nun kulunun kölesinin kuluyum.
                                                                                Necip Fazıl
neye yaklaşsam sonu uzaklık ve kırgınlık,
 anladım ki , yok, Allah’tan başkasıyla yakınlık.
                                                                                Necip Fazıl
***
biri aşk ,biri nefret:bizim kanadımız çift…
ateş saçmalı ki nur,erisn kapkara zift.
                                                                                Necip Fazıl
hazırlayan ve sunan :serap uysal

MANA YÜKLÜ GÜZEL SÖZLER

Bir kabza-i hak olur bu tenler.

Bilmem ki neye kibreder kibredenler.                                                           Şeyhülislam Yahya

                                     

Çok okuyan çok bilir ,yarını parlak olur.  

Okuyanın yarını alnı gibi ak olur.

   Medeniyet dediğin açmaksa bedeni,

Desene hayvanlar bizden daha   medeni.                                                             Mehmet Akif

   Yiyince hiç doyar mı girdiğiniz yer?

Dünyaya uyar mı girdiğiniz yer?

Ölümden öteyi anlat bize.

Dünyaya uyar mı gördüğünüz yer.   

Etme ar oku ,öğren ehlinden.

Herşeyin ilmi güzel cehlinden.   

  İbadet için geldik, hesap için döneceğiz.

Dünyada misafiriz dirilmek için öleceğiz.                                             

  Evini temiz tut ansızın misafir gelir

HAZIRLAYAN VE SUNAN :SERAP UYSAL

YAHYA KEMAL DER Kİ:Dünyada ne ikbal ,ne servet dileriz.

TERCİH
Dünyada ne ikbal ,ne servet dileriz.
Hatta ne de ukbada saadet dileriz.
Aşkın gül açan,bülbül öten vaktinde,
Yaranla tarab ,yar ile sohbet dileriz.
                                                                      Yahya  Kemal
GİDER
Gün olur peşinden sürür derbeder,
Bakarsın sessizce çekilir gider…
Gönlünün seline düştü iradem,
Başını taşlara vurur da gider.
                                                                      Yahya Kemal
 hazırlayan ve sunan :SERAP  UYSAL

DİNLE,ANLA,DEĞER VER:SEVGİNİ ANLAT!

YÜREKLE YÖNETİM
Y  alnızca duy ve anla beni
Ü  zerime gelme kabul etmesen de fikrimi.
R  eddetme sahip olduğum değeri.
E  n sevgi dolu niyetlerimi unutma.
K  esin bir dille sevgini anlat bana.
                                   emily dickinson
şu bir kaç satır neler düşündürdü bana ..
Konuşulanı dinlemek yok ,
anlamaya çalışmak yok.
değer vermek yok .
fikir ayrılığı ve zıtlaşma gırla gitsin .
karşındaki iyi niyetli olsa ne yazar.
bu durumda onu sevdiğini iddia edebilir misin ?
eğer ki seviyorsan dinle.
sonra anla .
sonra değer ver .
o konuşurken gözlerini kaçırma .
dik gözlerini gözlerine anlamaya çalış .
ne diyor bu de!
fikrin ve zikrin farklı da olsa aynı masada otur ,konuş ,anlaş ,karşılıklı çayınızı yudumlayın .
iyi niyetli olun .
bundan ala sevgi mi olur  o zaman !
seni seviyorum demene gerek kalmaz .
seni seviyorum deyip lafta kalan sevgiler var ya !
işte onların hiç bir değeri yok !
ispatı burada işte .
yukardaki mısralarda .
oku ,anla ,anlat!
**
yazan :serap uysal

YUNUS’CA MISRALARDAN HAYATA DAİR MESAJLAR

YUNUS EMRE’M DER Kİ:
Kemdürür yoksulluktan ,nicelerin varlığı,
Bunca varlık var iken ,gitmez gönül darlığı.
                                                                         YUNUS EMRE
***
Elif okuduk ötürü
Pazar eyledik götürü,
Yaradılmışı severiz ,
Yaradandan ötürü
                                                                 ***
                                                                        
Bu dünyaya gelen kişi
Ahir yine gitse gerek .
Misafirdir ,vatanına 
Bir gün sefer etse gerek.
                                         ***
Muhabbetten Muhammed oldu hasıl
Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl.

***

Bad-ı saba selam söyle o yare
Pek göresim geldi illerimizi
Gönül arzu çeker amma ne çare
Nideyim tutan var yollarımızı
 
***
ivme ey dil ,sabır kılivmek meladet gösterir..
görelim ayine-i devran ne suret gösterir.
                                                                    Aşki
Anlamı:
acele etme ey gönül,sabırlı ol;acele etmenin sonu üzüntüdür.
Hele görelim devran aynası nasıl bir suret gösterecek.
 
***
kimsesiz bir kimse yok her kimsenin var kimsesi.
Kimsesiz kaldım meded ,ey kimsesizler kimsesi.
 
***
ilahi !İcabet sana yaraşır.
Nitekim dualar bana yaraşır.
 
***
hatai hal çağında,
hak gönül alçağında
kabe yapmaktan yeğdir.
bir gönül,alçağında.
 
***
bir ayinedir alem ,her şey hak ile kaim
mirat-ı Muhammed’den Allah görünür daim.
 
                                                                 Yunus
***
Arif isen bir gül yeter kokmaya,
Nadan isen ,gir bahçeye yıkmaya.
                                                                  Anonim
İtimadı lutüf sanıp ,borca sarılma.
Bir gün gelip istenecektir ,sonra darılma.
                                                               Anonim
***
geçme namerd köprüsünden ko aparsın su seni,
yatma tilki daldasında ko yesin aslan seni.
                                                                Anonim
***
kadir mevlam senden bir dileğim var ,
beni muhannete muhtaç eyleme.
                                                                 Anonim
***
ok gibi doğru olursam ,yabana atarlar beni.
Yay gibi eğri olursam elde tutarlar  beni.
doğruda aç görmedim,eğride tok;
doğru ok menzil alır ,elde kalır eğri ok.
                                                                  Anonim
***
kimse ölmüş yok cihanda,ey gönül aç olmadan
yeğdir aç olmak kişi,namerde muhtaç olmadan.
                                                                  Anonim
***

MANİLERİMİZ:NE GÜZELDİR MANİLERİMİZ

Asmada üzüm kaldı.
Yemedim gözüm kaldı.
Ağla gözlerim ağla .
Gurbette kuzum kaldı.
                                                                             Anonim
***
felek  kökten budadı.
Vurdu bir acı nacak,
Ellere ben acırken ,
Ben oldum acınacak.
                                                                           Anonim
***
hamdolsun verdiğine,
verirse hüdam versin,
kul nedir,verdiği ne?
                                                                         Anonim
***
kebabı köz öldürür.
Sürmeyi göz öldürür.
Yiğidi kılıç kesmez,
Bir acı söz öldürür.
                                                                          Anonim
***
cami gerek ,taş gerek,
penceresi beş gerek,
Allah’ım devlet vermiş.
Kaldırmaya baş gerek.
                                                                           Anonim
Analar hatun olur.
Sevdası bütün olur.
 Anaya vuran eller.
Yanacak odun olur.
                                                                              Anonim
****
sigaram ince tüter.
Düşünmem aklım yiter.
Çaresiz olanların
Mevlam elinden tutar.
                                                                               Anonim
***
Bana benden olur her ne olursa,
Başım rahat eder ,dilim durursa.
                                                                                Atasözü
***
Dilden gelir ne gelirse ,
Dilin tut elden gelirse.
                                                                               Anonim
***
Göz iki, kulak iki,ağız tek,
Çok görüp,çok dinleyip,az söylemek gerek.
                                                                              Anonim
***
Omuzlarında koskoca yük senin,
Gel, de Hızır gibi koşup geleyim.
“Cirmin küçük ,cirmin çok büyük senin.”senin.
Dilim seni dilim dilim dileyim.
 ***
Çatlar insan beğenmese kendini.
Çatlar insan ,aşamasa bendini.
“Yüzü güzel ,dili çirkin !”dendi mi,
Dilim seni dilim dilim dileyim.
 
****
Kokmuş ete tuz neylesin,
Anlamayana söz neylesin?
                                                                              Anonim
***
Alimle sohbet et ,alırsın mertebe,
Cahille sohbet et ,dönersin merkebe.
                                                                              Anonim
 
Cevahir varken ,pul neye yarar.
Rabbini bilmeyen kul neye yarar.
Herkes bir yol tutmuş gidiyor.
Allah’a gitmeyen yol neye yarar*
                                                                              Anonim
***
Edep bir taç imiş ol nur-i hüdadan ,
Giy ol tac-ı emin ol her beladan.
İlim irfan meclisinde aradım buldum talep,
İlim en gerideymiş illa edep ,illa edep.
                                                                                 Anonim
kış sonu yaz görünür,
mevsim beyaz görünür.
Komşu tavuğu komşuya,
Meşhur söz ,kaz görünür.
                                                                                Anonim
***
ölüp te ölmeyene ölüm cana minnettir.
Ey hak için can veren ,ölümün ne nimettir.
                                                                               Anonim
***
Dün gelen ,yarın gidecek öteye,
Taşınır yalan ve gerçek öteye.
Kim ne kazanmışsa hep burada kalır.
Kim malını götürecek öteye.
                                                                          Anonim.
***
Çayıra bak çayıra ,
Koyun sarmış bayıra.
Bizim işlerimizİ ,
Hak çevirsin hayıra.
                                                                        Anonim
***
Bak Allah’ın işine,
Güneş iner ay doğar.
Alma cahil uşağı ,
Büyür de seni kovar.
                                                                           a  Anonim
ARAŞTIRAN VE SUNAN:SERAPUYSAL

ÜÇ PAPAZ VE NASREDDİN HOCA:BU HALK SENİ UNUTUR MU?

ÜÇ PAPAZ VE NASREDDİN HOCA
Sevgili hocamız Nasreddin’i tanımayan var mı ?
Sağlığında da da öyleydi öldükten yüzyıllar sonra da ..
Türk halkının dile gelen şahsiyeti aklı ve kıvrak zekası ,nüktedanlığı ve hazırcevaplığı aslında çoğu Türk’ün karakteristik özelliğidir .
Anadolu halkı onda kendini bulduğu için olsa gerektir ki ölmeden de sevmiş ölünce de her bir yöre kendine maletmiş bağrına basmıştır .
Adı dillerde ,esprisi ile düşünen ve gülümseyen insanlar hep var oldu ve olacak .
Sadece Anadolu’m halkı mı ?..değil tabii ki. Zamanında da şimdi de .
ŞİMDİ ONUN YAŞADIĞI ÇAĞA GİDELİM BİR …
Üç papaz efendi ,Nasreddin Hocamızın namını duymuşlar ,akıllarınca onunla tanışıp bazı sorular sorarak sırtını tuşa getirmeye niyetlenmişler .
Neyse bunlar varmışlar Hocamız Nasreddin ile tanışmışlar ve karar almışlar .
Alınan karara göre Akşehir meydanında toplanacaklar ve kalabalık bir halk topluluğu önünde aşık atacaklardı .
Papazlar gelmiş meydane ..
NASREDDİN Hocamız onlardan merdane …
Allah rahmet eylesin .
Vee… atışma başlamış :
SORU BİİİRRRR..
Birinci papaz sormuş:
-Dünyanın ortası neresi?
Cevap tırrakk gelmiş anında :
-İŞTE BURASI ,demiş Hocam Nasreddin…ve eşeği uzun kulağın kara gözlerine bakaraktan cevaplamış .
-Eşeğimin ayaklarının olduğu yer tam dünyanın ortasıdır.
Ehh .papaz ,papazlığını yapacak elbet …hemen itiraz gelmiş .
-Ne biliyorsun orası olduğunu ?
İspatla,demiş .
NASREDDİN Hocam ,canımızsın …hemen o anda nasıl vermiş cevabı :
-İNANMAZSAN ÖLÇ DE BAK!
YUVARLAK OLAN DÜNYANIN HER YERİ DÜNYANIN ORTASIDIR DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜR BELKİ DE ..
BİR İNSANIN SORDUĞU SORU ,ONUN ZEKASINI YANSITIR.
İkinci soruyu ikinci Papaz Efendi sormuş:
-GÖKYÜZÜNDE KAÇ YILDIZ VAR?
Diyorum ki şimdi yüzyıllar ötesinden :
-Ne yapacan gökyüzünde kaç yıldız olduğunu ?
Sana ne lazım gökte kaç yıldız var ?
TÖVBE YARABBİM!
HOCAM da böyle düşünmüştür belki diye verdiği cevaba geçelim heman :
-Ahanda şu Karakaçanımın sırtındaki kılların sayısı kadar!
Çok yaşa HOCAM SEN ..RAHMETE GARKOL SEN !
PAPAZ BU inat…papaz inadı gavur inadı derler ya .öyle işte..
Hocam vermiş yine cevabını:
-İnanmazsan say da bak!
Bitti..
İtiraz edebilene aşkolsun ..
Sıra üçüncü soruyla üçüncü papazda:
-Benim sakalımda ne kadar kıl var?
Allah’ım ! O anda hocamıza verdiğin sabır için sana hamdolsun !
Bizlere onun sayesinde öğrettiklerin için de şükrolsun !
-Eşeğimin kuyruğunda ne kadar kıl varsa o kadardır..
-Ne malum ki ?demiş Papaz EFENDİ..
-NE MALUM ?
Hocamız bilmese bu sorunun cevabını şanı dünyaya yayılır mıydı ? Hemen cevap gelmiş:
-BİR SENİN SAKALINDAN ,BİR EŞEĞİMİN KUYRUĞUNDAN …
demiş ;yolarız kılları, eğer aynı çıkmazsa ,gör de bak! demiş .
Veee …neticede Hocamız Nasreddin rahmetli ,hem o papazları ,hem ordaki meydanda toplananları ve kıyamete kadar da bu hatıralarını dinleyecek,okuyacak ,anacak ,anlatacak olanları bi çırpıda gülümsetmiş .
Unutur muyuz SENİ HOCAM …
BU HALK SENİ UNUTUR MU?
YAZAN VE SUNAN :SERAP UYSAL

 

 

 

 

 

 

SEÇME BEYİTLER

KISACIK SÖZLERDE DERİN MANALAR
Can alan cananı sevdim ,başka canan istemem.
Gönlümün sultanı belli ,başka sultan istemem.
 
***
Gönül derler buna sırçadan ince,
Kırma ,o gördüğün şişe değildir.
Açar çiçeğini bahar gelince,
Kesme ,o gördüğün meşe değildir.
 
Gönül bir pınardır,çeşmesi var tasıyok.
Yıkma kimsenin kalbini ,yapacak ustası yok.
****
Ey zamanın harab ettiklerini i’mar etmeye çalışan,!
Vallahi i’marı olmaz harab olan ömrün,buna inan!
Ey dünyalık peşinde koşup mal yığmaya bakan.!
Unuttun mu maldan gelen sürürun sonu hüsran!
                                                         Ebul Fetih el BUSTİ EL KATİB
Gerdun sitem-i baht-ı siyah etmeğe değmez.
Billah bu gamhane bir ah etmeye değmez.
                                                              İzzet MOLLA
 
ANLAMI:
Hayat kara bahta sitem etmeye değmez.
Bu gam ve kasavet yurdu billahi bir defacık bile ah etmeye değmez.
 
SUNAN :SERAP UYSAL

CENAP ŞAHABETTİN : TİRYAKİ SÖZLERİNDEN

CENAP ŞAHABETTİN ‘DEN ELLİ DERS VEREN SÖZ

1.İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes.

2.Saadet dağlar gibidir;ses verir ama kımıldamaz, bekler ki sen ona gidesin.

3.Daima “bilirim” mi diyor gençtir, he şeye “olabilir” mi diyor ihtiyardır.

4.Kavak ağacını beğenen ve seven çok az kişi gördüm. Çünkü dosdoğrudur.

5.Kendini pek çok seven, pek az sevdirir.

6.Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir.

7.Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.

8.Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.

9.Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlanır; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.

10.Bazı insanlar, birlikte düşmek için birbirine tutunurlar.

11.Gölgede yaşayanlar, güneşi göremezler.

12.İnsan yükseğe çıktıkça, pantolonundaki yamanın görünme ihtimali artar.

13. Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyade gürültü çıkarırlar.

14.Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür.

15.İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir.

16.Karga,adını değiştirse de, sesinden tanınır.

17.Kusurumuz ne kadar çoksa,o kadar kusur ararız.

18.Arzuların,kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri…

19.Hiç kimseye benzememek isteyen, bir karikatüre benzer.

20.Her mahpusa acırım, fakat batıl fikirler içinde kapalı kalanlara daha çok.

21.Gençlik çabuk geçer derler, maalesef ihtiyarlık da öyle…

22.Haykıran sükutlar vardır ki, ancak Allah işitir.

23.Okul arkadaşları tesbih taneleri gibidir; Tahsil biter, iplik kopar, herbiri bir tarafa dağılır.

24.Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer; söküp atmak çok zordur.

25.İlim yalnız zekayı değil, ahmaklığı da arttırır.

26.En vefakar dostumuz gölgemizdir; O da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler.

27.Seçkinler, beğendikçe alkışlar; halk ise alkışladıkça beğenir.

28.Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esarettir.

29.Pahalı başka, kıymetli başkadır.

30.Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer. Alışık olmayanları ürkütür.

31.Dimağların da oburu vardır; pek çok yer, pek az hazmeder.

32.Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır.

33.Ümitsiz yürek, hiçbir şeyle aydınlanamaz.

34.Hepimiz ölümün nişanlısıyız.

35.Büyük kalpler, büyük binalar gibidir; daima kendilerini gösterirler.

36.Güzel kelebek isteyen, çirkin tırtılı ezmemeli.

37.Küçük kapılardan girmeye kendini mecbur bilenler, eğilirler.

38.Yeni fikirler uzun ömürlü olabilmek için çok yaşamış hakikatlere istinat etmelidir.

39.Bir hastalığı, çeken hasta da bilir, tedavi eden hekim de… Fakat, aralarında ne büyük fark var!

40.Midemiz için lokma ne ise, dimağımız için de fikir odur. Hepsi besleyemez, bir kısmı sıhhate dokunur, bir kısmı da zehirler.

41.Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.

42.Akarsu, ne güzel hayat dersidir: Küçük engellerin üzerinde köpürür; büyüklerin yanından sessizce geçiverir.

43.İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir, çünkü ölüler, itiraz edemezler.

44.Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.

45.Her yük omuzdan indirilebilir, senelerin yüklettiği yaş yükü müstesna!

46.İnsanları en çok sevenler, hiç şüphem yok ki yamyamlardır.

47.En acınacak mahluk, kaplumbağalarla beraber yürümeye mecbur küheylandır.

48.Rütbe aldıkça kibirlenenler, yangın kulesine çıkınca dürbün oldum zannedenlerdir.

49.Fırtına, denizde bir kuvvet eseri, insanda aksine bir zaaf eseridir.

50.Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.

HAZIRLAYAN VE SUNAN :SERAP UYSAL