KADİR GECESİNİ NASIL İHYA EDEBİLİRİZ?

Bugün KADİR gecesi ALLAH daha gündüzünde bizi affetsin inşaallah .
mübarek gecelerde ve her daim ibadet etmek istediğimizde farzlardan başka ibadetler de yapabiliriz.
derlediğimiz bu ibadetler zikir ,dua ,tesbihat vb .ibadetleri Sevgili Peygamberimizin hadislerini referans alarak hazırladık .
Bu ibadetleri sadece kandilde veya özel gecelerde değil ,her daim yapabiliriz .
Allah hepimize Kadir Gecesini ve dahi ömrümüzü ihya etmeyi nasip eylesin .

Kadir gecesini nasıl geçirmeliyiz?
• Kandil gecelerini büyük bir fırsat bilerek ibadetle değerlendirmeliyiz.
• Kandil günlerinde ve ertesinde gücü yetenler oruç tutabilir.
• Kandil gecelerinde namaz kılmalı,
• Peygamber Efendimiz’ (SAV) e bol bol Salât-ü selam getirmeli,
• Kandil gecelerinde ALLAH’ı çokça zikretmeli,
• Kandil gecelerin bir fırsat bilip bol bol dünya ve ahiretimiz için dua etmeli,
• Sadaka vererek fakirleri sevindirmeli,
• Kur’an okuyarak vaktimizi en güzel şekilde değerlendirmeli,
• Ailelerimizin ve yakın dostların, komşuların kandilini kutlayarak kandil bilinci oluşturmalıyız.
• Tövbe ve istiğfarda bulunarak hayatımızı gözden geçirmeli, hatalarımızı düzeltmek için kandilleri bir fırsat bilmeliyiz.

KANDİLLERDE YAPILACAK
ZİKİRLERE ÖRNEKLER

• “Besmele-i şerif “
• “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber” (33 er defa)
• “Kelime-i tevhid” (la ilahe illallah…)(100 defa)
• “Kelime-i şehadet”
• “Estağfirullah el azim” (7O veya 100 defa)
• “Esma-i Hüsna okumak”
• “Sübhanehü ve bihamdihi, sübhanallahil azim”
• “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim”.
• “Hasbiyallahü ve ni’mel vekil.”
• “Hasbünallahi ve ni’mel vekil. Ni’mel Mevla ve ni’men nesir. Gufraneke Rabbena ve ileykel mesir”.
• “La ilahe illa ente Sübhaneke inni küntü minez-zalimin.”
• “Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tuhibbül afve fa’fü anni”.
• “Salevat-i şerifler (allahümme salli –barik, salaten tüncina, terficiye” vb. diğer salevatlar okunabilir.)
• “Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.”
• “Allahü ekber Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil hamd.”
• “La ilahe illallahü adede kelimatih.”
• “La ilahe illallahü adede halkıh”.
• “La ilahe illallahü zinete arşih”
• “La ilahe illallahü mil’e semavatih”.
• “La ilahe illallahü misle zalike meah”.
• “Velhamdi lillahi misle zalike meah”.
• “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir”.
• “La ilahe illallahül azimül–halim. Lailahe illallahü rabbül arşil azim. La ilahe illallahü rabbüssemavati ve rabbül ardi rabbül arşil kerim”.
• “Allahü ekber kebira. Velhamdülilahi kesira. Sübhanallahi bükraten ve esila”.
• “Allahü ekber. Elhamdülillahi hamden kesira. Tayyibe’n mübaraken fih”.
NOT: Burada bahsedilen zikirler değişik zamanlarda sevgili Peygamberimizin yapılmasını tavsiye ettiği zikirlerdir. Bu zikirlerin sayısı için kesin bir rakam yoktur. Herkes gücü nispetinde 10, 70,100 veya daha fazla okuyabilir.

ZİKİR NE DEMEKTİR ?
1) Zikir ne demektir?
Zikir; daima anmak, unutmamak, aklından çıkarmamak demektir. Allah’ı zikretmek ise O’nu yüceltmek, birliğini unutmamak, onu eksik sıfatlardan tenzih edip, O’na hamd ve senada bulunmak demektir.
2) Kaç çeşit zikir vardır?
Zikir denildiğinde insanlarda görülen yanlış bir inanç vardır ki,o da eline tesbih alıp ALLAH’ı sadece anmak. Hâlbuki zikirden sadece bu kastedilmemektedir. İki türlü zikir vardır diyebiliriz.
Birincisi; ayet ve hadislerden öğrendiğimiz belirli zikir ve duaların okunması,
İkincisi de; Allah’ı her işimizde aklımızdan çıkarmadan Onun emirleri doğrultusunda hayatımıza yön vermek, yani emirleri tutup, yasaklarından kaçınmak ki, esas önemli olan da budur.
Yani sadece tesbih çekip sonra da Allah’ın emirlerine muhalefet ederek yaşamak zikir yapmak sayılamaz.
3) Zikir için belli bir sayı var mıdır?
Sevgili Peygamberimiz, bazı zikirlerde sayı belirtmiş bazılarında da belirtmemiştir. Esas olan kişinin gücü nispetinde zikredebilmesidir.
Mesela günde 70 veya 100 defa istiğfar ettiğini söylemesi, bazı duaları üçer defa söylemesi gibi.
4) Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ve Hz. Ali’ye öğrettiği zikir hangisidir?
Sevgili Peygamberimiz (SAV), o zamanın şartlarında ev işlerinden çok yorulduğunu söyleyerek kendisine bir yardımcı vermesini isteyen kızı Hz. Fatıma ve Hz. Ali’ye şöyle demiştir:
“İyi dinleyin! Sizin benden istediğiniz hizmetçiden daha hayırlısını size haber vereyim mi? Siz gece yatağınıza girdiğinizde 34 defa Allahü Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 defa da Elhamdülillah deyiniz. Böylece zikretmeniz sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.”
Hz. Ali ve eşi Hz. Fatıma annemiz hayatları boyunca bu zikri yapmış, hiç bırakmamışlardır. Hatta Hz. Ali, Sıffin savaşında o ölüm kalım anında dahi bu zikri bırakmadığını söyler.
5) Sevgili Peygamberimiz eşi Hz. Safiye validemize hangi zikri öğretmiştir?
Bir gün peygamberimiz (SAV) eşi Hz. Safiye validemizin önünde hurma çekirdeklerini sayarak tesbih ettiğini görünce ona şu zikri öğretmiştir:
“SÜBHANALLAHİ ADEDE HALKIH”
ANLAMI: ALLAH’IM, Yarattıklarının adedince seni tes¬bih ederim.
Peygamberimiz bu zikri yaptığındaki sevabın, yapmakta olduğundan daha kısa zamanda ve sevabının da daha fazla olacağını söylemiştir.
6) Peygamberimiz (SAV), eşi Hz. Cüveyriye annemize hangi zikri öğretmiştir?
Peygamberimiz bir gün, uzun süre zikirle meşgul olduğunu gördüğü eşi Cüveyriye annemize şu zikri öğretmiştir:
“SÜBHANALLAHİ ADEDE HALKIH: (Allah’ı yaratıklarının sayısınca tesbih ederim.)
SÜBHANALLAHİ RIZA NEFSİH: (Allah’ı kendisinin razı olacağı şekilde tesbih ederim.)
SÜBHANALLAHİ ZİNETE ARŞİH: (Allah’ı arşın ağırlığınca tesbih ederim.)
SÜBHANALLAHİ MİDADE KELİMATİH: (Allah’ı ilminin miktarınca tesbih ederim.) ”
7) Peygamberimiz Hz. Ayşe annemize kadir gecesinde nasıl dua edeceğini öğretmiştir?
Peygamberimiz (SAV), Aişe validemizin kendisine “KADİR gecesini bilirsem nasıl dua edeyim?”diye sorması üzerine şu duayı öğretmiştir ki biz de bu duayı çokça okuyarak zikretmiş oluruz:
“ALLAHÜMME İNNEKE AFÜVVÜN, KERİMÜN TU-HİBBUL AFVE FA’FÜ ANNİ. ”
Anlamı: ALLAHIM! Affedicisin, affı seversin, beni de (bizi de) affet.
Bunu en az üç kere söyleyerek her fırsatta zikretmiş oluruz.
8) Zikrederken abdestli olmak şart mıdır?
Zikrederken abdestli olmak şart değildir ama zikrin adabı bakımından ve daha da makbul olması için abdestli bulunmak iyidir. Zaten daima abdestli olmak da bir nevi zikirdir. Çünkü abdest de Allah’ın emirlerinden biridir. Ancak zaruri bir halde abdestsiz de zikir yapılabilir. Hz. Aişe annemiz Peygamberimizin abdestli ve abdestsiz her halinde zikrettiğini haber vermiştir.
9) Zikir sadece elde tesbihle mi yapılır?
Zikir sadece elde tesbih ile yapılmaz. Zikri saymak şart değildir. İnsan her halükarda elinde tesbih bulunduramaz. Halkımız böyle sandığı içindir ki yapabileceği durumlarda bile elinde tesbih olmadığı için zikir yapmıyor.
10) Namaz da zikirdir diyebilir miyiz?
ZİKRİN EN EFDALİ NAMAZDIR. Çünkü namazda zikrin her çeşidi yapılmaktadır.
11) Kur’an okumak zikir midir?
Kur’an-ı Kerim’in bir ismi de “Ez-Zikr” dir. Kur’an-ı Kerim Allah kelamı olduğundan en güzel zikirdir.
12) Hangi davranışlar zikir kategorisinde değerlendirilebilir?
Ayet ve hadislerde belirtilen söz ve duaların haricinde insan her davranışını zikre dolayısıyla ibadete çevirebilir.
Allah’ın emir ve yasaklarına uymak, ilim öğrenmek ve öğretmek, cihad etmek kısaca ALLAH’ın rızasını gözeterek yaptığımız her iş bir zikre dönüşür.
13) Zikir sadece mübarek gecelerde mi yapılır?
Zikir için sadece mübarek geceleri beklememeliyiz. İstediğimiz her an ve yerde zikir yapabiliriz. (tuvalet ve banyo hariç)
14) Yatarken zikir yapılır mı?
Yatarken de zikir yapılabilir. Ancak yine yanlış bilgi neticesi insanlar gece yatakta uykusu kaçtığı halde yatılan yerde zikir olmaz düşüncesiyle zikredeceğine hayalinde keçileri sayarak uyumaya çalışıyor. Yattığımız yerde ayaklarımızı toplayarak zikredebiliriz.
15) Yatarken zikir yapılabileceğine dair ayet var mıdır?
Kur’an-ı Kerim’de Al-i İmran Suresi 191. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyrulmaktadır:
“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaradılışı üzerine düşünürler. Ve Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi cehennem azabından koru derler.”
16) Adetli kadınlar zikir yapabilir mi?
Adet ve loğusa olan hanımlar da bu durumlarda hiç zikir yapılamaz sanarak birçok günlerini boşa geçiriyor. Hâlbuki adetliyken sadece kur’an okunmaz ve namaz kılınmaz. Bir hanım adetli günlerinde ibadet etmek isterse seccadesini serip üzerinde veya istediği şekilde zikrini yapabilir.
17) Zikirle ilgili ayetlerden örnek verebilir misiniz?
Zikirle ilgili birkaç ayet meali:
“Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (ahzab suresi:47. ayet)
“Sabah, akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an. Sakın gafillerden olma. Rabbinin katındakiler O’na kulluk etmekten yüksünmezler. O’nu tesbih eder, O’na secde ederler.” (Araf Suresi 205–206. ayet)
“Onlar iman eden ve kalpleri Allah’ı anmakla huzur bulan kimselerdir. Bilin ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad Suresi 28. ayet.)
18) Zikrin önemi ile ilgili bir hadis-i şerif örnek verir misiniz?
Bu konudaki birçok hadis-i şeriften bir örnek verecek olursak Allah’ın sevgili elçisi şöyle buyurur:
“İçerisinde ALLAH zikredilen evle, içinde ALLAH zikredilmeyen ev, ölü ile diri gibidir.”

ALLAH EVLERİMİZİ ÖLÜ GİBİ CANSIZ VE RUHSUZ EYLEMESİN .
AMİN
HAYIRLI KANDİLLER
SERAP UYSAL

KAYNAKLAR :
İSLAM KÜLTÜRÜ: SORARAK ÖĞRENİYORUM(SERAP UYSAL)

MÜBAREK GÜN VE GECELER :(MUSTAFA KAPÇI)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir