KORONA VİRÜS VE KADER ANLAYIŞIMIZ

Korona virüs sebebiyle insanların kader anlayışında ne kadar yanlış düşüncelere sahip olduklarını gördük .
Her zaman olduğu gibi bir daha gördük .
“Kaderimde varsa ölürüm , yoksa bana bir şey olmaz !” anlayışı devletimizi bile yordu şu zor günlerde .
SADECE BİZDE DEĞİL TÜM DÜNYADA
Devletler bir yandan bu virüsle savaşırken bir yandan da halkı evde tutabilmek için ter döküyor efor sarfediyor .

Devamlı uyarılar yapılmasına rağmen, millet gene bildiğinden şaşmıyor.
Kader ve tevekkül beraber zikredilmesi gereken hususlar .
İnsanlar” ALLAH YAZDIYSA İŞ BİTMİŞTİR ” mantığından hareketle Allah’ın insana verdiği hür iradeyi ve onu eylemlerinde serbest bıraktığını nedense gözardı ediyorlar .
Belki de sorumluluğu ALLAH’a fatura etme ,kendini eylemlerinin kötü sonuçlarından sıyırma çabasıdır bu .
Tarih boyunca da yanlış anlaşılmaya müsait olan bu mevzuların maalesef çok kötü sonuçlar doğurduğu zamanlar olmuş ,insanlar kaderciliği kendilerine yol edinmiş .
Bugün dünyayı saran korona illeti küresel bir facia halinde insanların bu tür saçma düşüncelerinden dolayı gerek devleti zora sokması ,gerekse hastalığın sırf bu bilinçsizce davranışlardan dolayı hocalarımızın defalarca bu konuyu anlatmalarına sebeb oluyor .
Her daim anlatılacak zaten dini emirler ,yasaklar ,sorumluluklar .”Emr-i bil maruf ,nehy-i anil münker” dediğimiz Allah’ın bir emri var ki, her müslüman birbirine hakkı tavsiye etmek ve yanlışa engel olmak durumundadır .Elden geldiğince tabii ki .
Ayrıca burda tebliğ metodunun da ayrı bir önemi olduğunu belirtmeliyiz .

Örnekler vermeden önce nedir kader ?
Bu, polemiğe mevzu edilen kader kelimesinin anlamına ,alimlerimizin Kur’an ve sünnet ışığındaki yaptığı tariflere bakacak olursak :
KELİME manasıolarak Kader:Miktar ,ölçü,takdir ,herhanhi bir şeyi belli bir ölçü ve nizama göre belirlemek gibi çok değişik anlmlara gelir .
Terim olarak anlamı ise :
“Allahü Teala’nın ezelden ebede kadar olacak şeylerin yerini ve zamanını, özelliklerini, ezeli ilmiyle bilip takdir etmesine KADER denir.
Kaza nedir?
Allahü Teala’nın ezelde takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gelince, takdire uygun bir biçimde yaratılmasına KAZA denir.
KADER ve kazayı neye benzetebiliriz?
Kaderi bir plana, kazayı ise o plana uygun olarak yapılan bir işe benzetebiliriz.
Kader bir başka deyişle tüm varlıklar için ALLAH’IN TAKDİRİDİR .
Bu takdir de ay,güneş ,yıldız ,dünya ve tüm varlıkların belli bir düzen içinde takdire boyun eğerek varlıklarını devam ettirmesidir .Tüm kainatı ALLAHÜ TEALA BELLİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE TAKDİR ETMİŞ VE TÜM KAİNAT KADERİNE GÖRE HAREKET ETMEKTEDİR .
Genelde insanlar kaderi sadece insanların alın yazısı olarak değerlendiriyorlar .
HALBUKİ KADER,TÜM KAİNATIN DÜZENİNİN TAKDİR EDİLMESİDİR,PLANLANMASIDIR.,
Ayın ve güneşin hareketlerini örnek verelim .
Sırf bu örnek bile yeter meseleyi anlamaya .
Ay ve güneşin hareketleri belli bir ölçüye ,belli bir hesaba göredir .
TABİATTAKİ BU EŞSİZ DÜZEN VE İNTİZAMI KEŞFEDEN İLİM ADAMLARI YILLAR SONRA BİLE AYIN VE GÜNEŞİN HAREKETLERİNİ TESPİT EDEBİLİR .
Ay ve güneş tutulmaları ,namaz vakitleri ,güneşin doğuş ve batış saatleri ,günün uzayıp kısaldığı anlar ,mevsimlerin birbiri ardıncagelişi ,gece ve gündüzün oluşumu …hep tespit edilmiş yıllar sonrasında bile bunların hesabı belli olmuştur .Kur’an bize bunu haber verir

Yûnus suresi ayet 5 te ALLAH BUYURUR:
” O ALLÂH’dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneş’i bir ışık, ay’ı da bir nûr yaptı. Ve ay’a menziller ta’yîn etti. ALLÂH bunu hakk olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar.”

Kader konusu bu yanlış inanışlarla şarkılara bile konu olmuş ,uygun olmayan deyiş ve söylemlere dönüşmüş .İnsanı frkına bile varmadan küfre götürecek söylemler dile dolanmıştır .
Mesela bir şarkıda :
“Alnıma yazılmış yazısı derindir silemem .”
bir türküde yine :
“Bu kara yazıyı kendim yazmadım ,
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyle imiş ağlarım bazı .”

İnsanlar başlarına gelen kötü şeylerden dolayı kaderi suçlayabilirler mi?
Çok sorulan bir sorudur bu .
İnsanlar başlarına gelen şeylerden dolayı kaderi suçlamamalıdır. Çünkü insanların başlarına gelen her türlü fiil, kendi çalışmasının ve hareketlerinin sonucudur. İnsan kendisine “Ben nerde hata yaptım” diyebilmeli, başına gelen şerde hayır olabileceğini, hayır sandığı şeylerin de şer olabileceğini düşünmelidir.
Hayır ve şer neye denir?
Allah’ın emri olan, güzel ve beğendiği şeylere HAYIR denir.
Allah’ın sevmediği ve beğenmediği şeylere de ŞER denir.
Allah hayrı ve şerri yarattığına göre, şer olan bir şeyi emreder mi?
Allah hayrı ve şerri yaratmıştır. Ancak şer olan bir şeyin yapılmasını istemez. Allah’ın şerre rızası yoktur.
İrade nedir?
İnsanların iyi veya kötü herhangi bir işi yapma hürriyetidir. İnsan yapacağı iyi veya kötü işi kendisi seçer. Yaptığı işin sorumluluğu da kendisine aittir.
İnsanların kendi iradeleriyle yaptıkları iyi veya kötü şeyleri Kur’an nasıl tanımlar?
İnsanların yaptıkları işlerin kendi iradelerinin eseri olduğu ve iradelerini kullanmaları için Allah’ın onlara iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edecek aklı verdiği belirtilir. Bu konudaki birçok ayetten birini örnek verecek olursak:
“Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir.” (Fussilet suresi ayet: 46)
Hayır veya şer işleyen insanların bu hareketlerinin neticesini ZİLZAL suresindeki ayetlerde Yüce Rabbimiz şöyle anlatmaktadır?
“Femen ya’mel miskale zerratin hayran yerah.
Ve men ya’mel miskale zerratin şerran yerah.”
Anlamı:
“Kim zerre kadar hayır işlerse mükâfatını görecektir. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa cezasını görecektir.”
İnsanların iradelerine bağlı olmayan fiilleri var mıdır?
Bu soru da yine çok sorulan bir sorudur.
Açıklanması ve anlaşılması bir çok yanlış düşünce ve hareketin önüne geçer .
İnsanların iradelerine bağlı olmayan bir kısım fiilleri vardır.
Bunlar; insanın kalbinin atışı, nefes alması, vücudun yaşamak için gösterdiği faaliyetler gibi, insanın iradesine bağlı olmadan gerçekleşen fiillerdir ki, insan bunu engelleyemez. başka bir örnek verelim :insanın doğduğu yer ,rengi ,cinsiyeti ,memleketi ,ailesi vb şeyler . Bu yüzden insan buna benzer fiillerden sorumlu değildir.
insanların iradesine bağlı fiiller nasıl gerçekleşir?
İnsan hür iradesiyle yapmak istediği hayır veya şer işi kendisi seçer. Onun seçimine uygun olarak da Allah-ü Teala o fiili yaratır.
MESELA EVLİLİK KONUSU :
Allah insanlara her işin olduğu gibi evlilik konusunda da müslümana kuranda yolu tarif etmiş ,iyiyi seçmelerini arzulamış ama zorlamamış .
Kişi hür iradesi ile doğru veya yanlış kararı kendisi verecek ve sonucuna da katlanacaktır .

Yalnız şunu bilmeliyiz ki hayır da olsa şer de olsa Allah bizim neyi seçeceğimizi ilmiyle bilmekte ve öylece yaratmaktadır.
YANİ BİZ HAYIR VEYA ŞERRİ SEÇİYORUZ, ALLAH YARATIYOR .AMA ALLAH BİZİM NEYİ SEÇECEĞİMİZİ BİLİYOR.

Kader ve kazaya iman konusunda neye dikkat etmeliyiz?
İnsanlar kader konusunda bazen çok kesin bilgiler edinmek istiyor ve bu konuda olayların perde arkasını çok araştırıyorlar. Kader konusunda insanlar bilmeliler ki ALLAH-Ü Teala bizi bu kabiliyette yaratmamıştır. Kur’an ve Sünnetten edindiğimiz bilgiler ışığında inancımıza yön vermek bizi yanlışa düşmekten korur.
ŞİMDİ ÖRNEKLER VERİLİM .
HZ.ALİ bir gün evinin damında imiş .Onu gören cin fikirli bir yahudi :
-YAa ALİ !Aşağıya atla .Eğer kaderinde varsa ölürsün kaderinde yoksa bir şey olmaz !
Siz olsanız ne cevap verirdiniz ?Mantıklı bir insan bilir ki ordan atlayınca ölmese bile en azından bir yeri kırılacak .
Hz .ALİ eFENDİMİZİN CEVABI DA MUHTEŞEMDİR :
“-EYy Yahudi !Burdan atlarsam elbet başıma bir iş gelecek ,ölmesem bile bir yerim kırılacak .SEN Allah’ı mı sınıyorsun ?
Yine daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik .Okuyanlar bilirler .Hz ÖMERİN VEBA SALGINI OLAN YERE GİRMEDİĞİNDE Kİ SÖZÜNÜ
-Kaderden mi kaçıyorsun ?denilince ;
-ALLAH’ın bir kaderinden diğer kaderine kçıyorum evet …
bu konuya devam edeceğiz .
KADER VE TEVEKKÜL KONUSU BİRBİRİNE BAĞLI .SONRAKİ YAZI TEVEKKÜL OLACAK İNŞAALLAH .
SAĞLIKLI ,İMANLA DOLU HAYIR EYLEMLERLE GEÇEN GÜNLERİMİZ OLSUN . HEP BERABER EVDEYİZ ,EVLERİMİZ İLİM MECLİSİ OLSUN .SEVDİKLERİMİZLE BİRARADA OLMANIN TADINA VARALIM .
EVLERİMİZ SIĞINAĞIMIZDIR .EVDE KAL TÜRKİYEM .SAĞLICAKLA KAL !
SERAP UYSAL
EMEKLİ KUR’AN KURSU ÖĞRETMENİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir