MALİ İBADETLERDE İNCELİK VE NEZAKET

Her ibadetin kendinegöre bir incelik ,nezaket ve ruhu var .
ÜSVE-İ HASENE OLAN SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ (SAV),bize sadece ibadetleri öğretmekle kalmadı .
O ibadetlerdeki ruhu ,inceliği de sahabeye aşıladı .
Öyle ki bazıları yol yordam bilmeyen, kaba saba insanlar onun tebliği ile incecik bir ruha sahip oldu .
2 Sene gibi kısa sayılabilecek bir zaman diliminde öyle bir toplum oluşturdu ki o çağa ASR-I SAADET ,DEVR-İ SAADET yani MUTLULUK ASRI ,MUTLULUK DEVRİ denildi .
Yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük Islahatcısı ,reformisti kim denilse şüphesiz ki bu kişi Sevgili Peygamberimizdir .
ONUN ÖRNEKLİĞİ VE ÖNDERLİĞİNDE YAŞANAN ASR-I SAADET RUHUNU YENİDEN DİRİLTMEK İÇİN ÇALIŞMAK ,UĞRAŞMAK GEREK .
Bu görev de tabii ki tüm müslümanlara düşmekle beraber özellikle de eğitimcilerin bu örnekliği daha sık dile getirmesi ,daha bir gözler önüne sermesi ,örnek hal ve davranışları ortaya koyması gerekiyor .
Zamanımızda ihlas ve samimiyetin ,takvanın unutulduğu ,ibadetlerin bir şekilden ibaret kaldığını gördükçe insan çoğu zaman ;”Biz niye böyleyiz?”demekten kendini alamıyor .
Bu meyanda sıkıntı oluşturan bir yanlış davranışı da mali ibadetler yapılırken görmek mümkün .
Zamanımızda sosyal medya ,yazılı ve görsel basın yoluyla mali ibadetlerde bir gösteriş merakı ,”insanlar bunu neden gösterişe dönüştürüyor ,bu şekilde ibadetin ruhuna aykırı davranılmış olmuyor mu ?Takva ve samimiyet yerini riya ve gösterişe bırakmış !”dememek imkansız gibi .
Bazı Müslüman kardeşlerimiz de zekat verirken veya mali ibadetleri yerine getirirken niyet etmeyi abartıyor ve belki bilinçli belki bilinçsiz bir şekilde yardım ettiği muhatabının kalbini kırıveriyor .
İlla ki söylemek zorunda değilsin bunu karşıdakine.

KALBİNLE NİYETİN YETERLİDİR .
DİLİNLE SÖYLEYEBİLİRSİN AMA ,BUNU KARŞINDAKİNE DEME !
İLLA Kİ:
-Al, bu sana fitremdir , zekatımdır, demen gerekmiyor yani.

Hediyeleşmenin sünnet olduğunu bilmeyenimiz yok .
Sunum da oldukça önemli .
Yaptığımız yardımda sunuş şeklimiz, ibadetimizin kalitesini belirleyecek , sevabımızı ona göre alacağızdır .Çocuklara küçük bir hediyemdir.
-Benim adıma çocuklara bir şeyler alıver, gibi tatlı ve incitici olmayan bir tavır ne de şık bir tavırdır .

Elbette ki böyle şık bir sunum muhatabımızın hayır duaları ve teşekkürü ile karşılanacak .
Hiç teşekkür edilmese bile :
“Yap iyilik at denize …”denilmiş .
Halık biliyor ya, o yeter .
İşte bu ihlasın taa kendisidir .
*
Haram olan kazancın zekatı verilse ne olur ki ?
BUNDAN SEVAP UMMAK BİLE ABES !
Maalesef bu konuda toplum olarak yeterince hassasiyet yok .
Malın nerden ve nasıl kazanıldığı tıpkı nerelere harcandığının hesabının sorulacağı gibi sorulacaktır bizlere .
Önemli olan zekatı vermekten ziyade, kazancını helal yollardan temin etmek ve haramlara bulaşmamak değil sadece, yanına bile yaklaşmamak.
Çünkü ALLAH bize her daim haramların yanına bile yaklaşmamayı emrediyor .

Allah buyurdu ki :

“Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.” (HUD SURESİ 86 .AYET-İ KERİME)

ZEKAT’a ve yardıma konu olan her ne idiyse onun en azından orta halli ve iyilerinden seçip vermek ,imanın meretebesini gösterir .Allah buyurdu ki :

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her bakımdan zengindir, övülmeye lâyıktır.”(BAKARA SURESİ 267.ayet-i kerime )

Ayetler …ah ayetler .
Biri diğerini çağrıştırıveren ve hatırımıza geliveren ayetler ve İslam Tarihindeki sahabe neslinin rikkati ve duyarlılığı :

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (AL-İİMRAN SURESİ :92 .AYET-İ KERİME)

BU AYET-İ KERİME VE BUNU HABER VERİNCE PEYGAMBERİMİZ….
Sahabeler ne yaptılar dersiniz .
Hepsi yarışırcasına en sevdikleri şeyleri infak ettiler.

DİYANET KUR’AN YOLU TEFSİRİ BU AYETİ ŞÖYLE ANLATIR
” Meselâ bu âyet indiği zaman ensarın en zengini olan Ebû Talha, Mescid-i Nebevî’nin karşısında bulunan en çok sevdiği Beyruhâ adındaki bahçesini Allah yolunda infak etmek istemiş, Hz. Peygamber bu davranışından dolayı onu överek
-“Gerçekte kazandıran malın bu mal olduğu”nu belirttikten sonra ona bahçesini akrabaları arasında taksim etmesi tavsiyesinde bulunmuş; o da bu tavsiyeyi yerine getirmiştir (Buhârî, “Zekât”, 44).
Hz. Ömer de en iyi malının Hayber’deki hissesi olduğunu söyleyerek onu Allah yolunda harcamak için ne yapması gerektiğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da “Aslını tut, meyvesini sadaka ver” buyurmuştur.
Bunun üzerine Hz. Ömer, geliri gereken yerlere harcanmak üzere o bağı vakfetmiştir (Buhârî, “Şürût”, 19). Bu tür davranışlar sahâbe döneminde çokça yaşanmıştır.”

ZEKAT ibadeti üzerinden bir yıl geçtiğinde farz oluyor bunu biliyoruz .
Lakin bilmemiz gereken bir şey daha ki, bu çok önemli aslında zekat verdiğimizde malımız eksilmiyor bilakis çoğalıyor .
Tıpkı budama zamanı yapılan budama ile ağacın boyu posu küçülmüş gibi görünse de ,aslında ağaç daha çok meyve veriyor ve bereketleniyor .Özellikle çiftçi olanlar veya ekim dikim işiyle uğraşanlar bunu bilirler .
Budama ile küçülmüş gibi görünse de bitkiye daha bir can ,daha bir bereket geliyor .
Allah bize bu bilinci nasip etsin .
HİLE-İ ŞERİYYE yaparak zekat borcundan kurtulmak için malını değişik yatırımlara veya borçlanmalara yatırp bana zekat düşmez diyeceğimize malımızı budayıp bereketlendirmek varken bu güzellikten mahrum olmak pek de mantıklı değil ama ,insanoğlu …

*
Zekat veya sadakaya konu olan ibadetler yapılırken gerçek fakirleri bulmak çok önemli .
Bu konuda sorumluluğumuz da var .
Aksi takdirde bu görev yerine gelmiş olmuyor .
Özellikle de dilenen ve arsızca isteyen değil , yoksulluğun acısıyüzüne aksetmiş nice fakirler var ki biz bunları araıp bulmak zorundayız .
Allah (CC)buyurdu ki :
“(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır.
Sen onları yüzlerinden tanırsın.
İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler.
Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.”
(BAKARA SURESİ :273.AYET-İ KERİME)
**
PEKİ YA AKRABALAR ?
Akraba-i taallukat bizlere tavsiye edilmiş bir çok ayette :

“Öyle ise akrabaya, yoksula, ve yolcuya hakkını ver.
Bu, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır.
İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”
(RUM SURESİ 38 .AYET-İ KERİME)

*
“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma.”
(İSRA SURESİ :26 .AYET-İ KERİME9

Ama şu var ki ,ZEKAT ‘a konu olan meselelerde akrabanın gerçekten yardıma muhtaç olması gerekir .
Yoksa sadece akrabayı kayıraağım diye ona zekat vermek bizi sorumluluktan kurtarmaz.
*
ZEKAT’ın açıkça yani herkesin görebileceği şekilde verilip verilmeyeceği de çok konuşulur .
Bunun en güzel cevabı aslında bir hadis-i şerifte gizlidir .
Buyurur ki Sevgili Peygamberimiz (sav):
“AMELLER ,NİYETLERE GÖREDİR.”
Peki niyeti kim bilecek ?
Bunu sormak bile abes .
Elbette ki niyetlerimizi Yaradan bilecek .
“Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.”
MÜLK SURESİ :14 .AYET-İ KERİME)

BURADA MEZHEPLERİN FARKLI GÖRÜŞLERİNİ SUNDUĞUMUZDA …

Zekat ,HANEFİLERE göre riya ve gösterişten korunmak maksadıyla gizli verilmelidir .
ŞAFİİ VE HANBELİLERE göre ise ibadeti teşvik maksadıyla açıktan verilebilir ,efdaldir .
Şimdi bu farklı görüşler neden ,hangisi doğru derseniz bunu da şöylece açıklayalım :
Önce ALLAH’ın kitabı Kur’an’dan :

“Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel!
Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur.
Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
(BAKARA SURESİ :271 .AYET-İ KERİME)
***
ZEKAT verirken vekil tayin etme durumunda kalan kişilerin de dikkat etmesi gereken hasssasiyetler var elbette .
Vekil tayin edilecek kimsenin ehil ve güvenilir bir kişi olması ,emanetin hassasiyetine sahip olması gerekir .
Aynı zamanda vekil olacak kişinin de bu görevi yerine getirirken de gerekli hassasiyet ve nezakete sahip olması da lüzümludur .
ALLAH BİZLERİ TAKVA SAHİBİ KULLARINDAN EYLESİN .
İBADETLEİMİİ BİLİNÇLE YAPMAK CÜMLEMİZE NASİP OLSUN .
KORONASIZ GÜNLERDE KAİR GECESİNE VE BAYRAMA KAVUŞMAK NASİP OLSUN .
HAYIRLI VE FEYİZLİ RAMAZANLAR
SERAP UYSAL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir