MİRAÇ KANDİLİ MADDİ VE MANEVİ SAĞLIKLI GÜNLERE VESİLE OLSUN

RECEP ayının 26′ yı 27’ye bağlayan gece Miraç Gecesi diye bildiğimiz gecedir . Bildiğimiz gibi Miraç gecesi Recep ayında kutlanan ikinci  mübarek gece .

İlk mübarek gece Recep ayının ilk cuma gecesi idrak ettiğimiz Regaib gecesiydi .

 Kültürümüzde kandil geceleri diye kabul gören beş mübarek gecede halkımız camileri doldurup ibadetle değerlendirmeye gayret ediyor .

Maalesef bu sene camiler  korona virüs dolayısıyla kapalı olacak . 

Bu sene herkes evinde ibadetini yapacak .

Unutmayalım yeryüzü müslümanlara mescit kılındı diyor peygamberimiz

Evlerimizde ibadetlerimizi nasıl yapabiliriz sorusuna cevabı yazımızın sonunda belirtelim inşaallah .

Önce miraçla ilgili bilgilere bir bakalım .

Miraçla ilgili bilgilerimiz Kur’an ve hadislere dayanıyor . b

Bu bilgiler ışığında miraçla ilgili konulara bakalım .

Miraç ne demektir?

Miraç; göğe çıkmak ve merdiven manalarına gelir.

Miraç olayı nedir ?

Peygamber’imiz (AS) in hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi, orada peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırması, yedi kat semayı geçerek peygamberlerle selamlaşması, cennetin ve cehennemin gösterilmesi ve Allahü Teala’yla  yakın olduğu gecedir. Miraç; Peygamberimizin en önemli mucizelerindendir.

   Miraç nereden nereye olmuştur?

Miraç olayı, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan (Kâbe’den) Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya olmuştur.

    Miraç olayı nasıl olmuştur?

Peygamberimiz, (AS) bir gece Kâbe’deki Hatim denilen yerde uyurla uyanıklık arasında bir haldeyken; Cibril (AS) gelip onun göğsünü yarıp manevi bir ameliyata tabi tuttu. Burak adlı bir cennet binitine bindirerek onu bir anda Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya götürmüştür. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırmış ve daha sonra manevi bir merdiven kurulmuş, yedi kat semayı geçerek peygamberlerle selamlaşmış, cennet ve cehennem kendisine gösterilmiş, Refref adlı bir binite bindirilerek hiç kimsenin erişemediği en yüce mertebeye ulaşarak Cenab-ı Hak’la mekândan münezzeh olarak görüşmüştür. Allah-ü Teâlâ’nın hitabına nail olan Sevgili Peygamberimiz (AS) geri döndüğünde yattığı yerin halen sıcak olduğunu müşahede etmiştir.

  İsra ne demektir?

İSRA; gece yolculuğu demektir. Miraç olayı gece olduğu için, bu isim verilmiştir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de, bu olayın anlatıldığı surenin de ismidir.

   Burak nedir?

BURAK; Miraç’ta Peygamberimiz’ (AS) in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya kadarki yolculuğunda bindiği cennet binitinin ismidir. Attan küçük merkepten büyük, beyaz ve adımını gözün görebileceği en son noktaya atan çok süratli bir binit olduğunu Peygamberimiz (AS) anlatmıştır.

  Refref Nedir?

Peygamberimiz’in Miraç’ta Sidre-i Münteha sahasından Allah katına götürüldüğü özel bir ulaşım vasıtası. Cebrail buradan öteye geçememiştir. Sidre’den öteye geçen tek insan sevgili Peygamberimiz’(AS) dir.

  Miraç’ta, Peygamberimiz’(AS) in binitleri nelerdi?

Burak, Refref, Miraç  Peygamberimiz’in miraçtaki binitleridir.

 Miraç olayını inkâr eden ne olur?

Mescid-i Aksa’ya kadar olan kısmı inkâr eden dinden çıkar. Çünkü buraya kadar olan bölüm Kur’an’da İsra Suresi, birinci ayette anlatılmaktadır. Ayrıca Necm suresinde de miraç olayından bahsedilir. 

Miraç olayını anlatırken delilimiz kuran ve hadislerdir . Kur’an’da İsra suresi birinci ayetinde miraç olayının inkarına fırsat vermemek için  “sübhanellezi ” kelimesi dikkat çekicidir . Bu kelime ,Allah her türlü eksikliklerden uzaktır ,onun gücü her şeye yeter, şanı çokyücedir  anlamındadır .

Yani inkara mahal yok .

Mescid-i Haram’dan  Mescidi Aksa’ya kadar olan kısımdır burada anlatılan .

Bundan sonraki kısımlarda anlatımda aşırılıklar ve uydurma rivayeteler karışmış olabilir .Buna dikkat etmek grekir .Bize düşen bu olayın bir mucize olduğudur .

N asıl olmuş  ne olmuş ,çok fazla irdelemek uydurma bilgilere sebeb olabilir .b

Bzim yapacağımız şey manevi bir dirilişe sebeb olmasıdır .

    İSRA suresi ilk ayetinde miraç olayı nasıl anlatılır?

“Kulu Muhammed (AS)’i, bir gece ayetlerinden bazısını göstermek üzere Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla işiten ve görendir.”

Necm suresindeki miraç olayını anlatan ayetlerde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur:

“Arkadaşınız (Muhammed )sapıtmadı, azıtmadı da,

O, heveslerine uyarak konuşmaz.

Söyledikleri ancak indirilen vahiydir.

O’na üstün bir güç sahibi öğretti.

Güzel görünümlü… Hemen doğruldu.

Ve en yüksek ufukta idi.

Sonra yaklaştı derken sarkıverdi.

Aradaki mesafe iki yay boyu oldu ya da daha az.

Kuluna verdiği vahyi verdi.

Gözün gördüğünü kalbi yalanlamadı.

Gördüğü şey hakkında onunla tartışmak mı istiyorsunuz.

Kasem olsun ki O, O’nun başka bir inişini de gördü.

Sidre-i Münteha yanında.

Me’va cenneti de onun yanındadır.

O dem ki Sidreyi bürüyen bürüyordu.

Göz görüp taşmadı ve sınırı da aşmadı.

Vallahi rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.”

NECM SURESİ   (2-18. Ayetler)

  Şakk-ı Sadır ne demektir?

Peygamberimiz’ (AS) in göğsünün yarılması mucizesidir.

   Şakk-ı Sadır mucizesi kaç kere olmuştur?

Şakk-ı Sadır mucizesi iki kere olmuştur. Birincisi Peygamberimiz (AS) sütannesi Halime Hatun’un yanındayken, ikincisi ise miraca çıkmadan Cebrail (AS) tarafından göğsü yarılarak manevi bir ameliyata tabi tutulmuştur.

   Miraç niçin vuku bulmuştur?

Hz. Hatice ve Ebu Talib’in ölümünden sonra, eziyetlerini iyice artıran müşriklerin zorbalıkları Peygamber’imizi çok yıpratmıştı. Taif’te de hoş karşılanmamış ve Taiflilerin kaba hareketlerine, taşlamalarına maruz kalmıştı. Gönlü çok incinen Allah Rasulünü teselli etmek, müminlerin ve Peygamberimizin sabrının karşılığının cennet olduğunu, kâfirlerin azabının ise cehennemle olacağını göstermek istercesine Hak Teala onu, miraca, kendi katına davet etti.

Miraç, Peygamberimiz’(AS) in en büyük mucizelerinden birisidir.

 Miracın yankıları ne olmuştur?

Mü’minlere müjde olan Miraç, kâfirlerin küfrünü daha da çok artırdı. İmanı zayıf olanlar da bu olay üzerine ayırt edildi.

  Miraç olayını duyunca inanmayan müşrikler Peygamberimize ne sordular?

Miraç mucizesini duyan müşrikler Peygamberimize, Kudüs yolundaki kervanlarını sordular. Mescid-i Aksa’nın kapısından penceresinden, yönünden sorular sordular. Peygamberimiz (SAV) bu sorulara doğru ve mantıklı cevaplar verdiği halde yine inanmayan kâfirlere kervanlarının, “Cemel-i Evrak denilen bir kızıl devenin ardından falan gün gelecekler.” diye verdiği haber gerçekleştiği halde yine küfürlerinde inat ettiler.

   Miraç ne zaman vuku bulmuştur?

Miraç olayı; Recep Ayının 27. gecesi, hicretten bir buçuk yıl önce vuku bulmuştur.

   Miraç hediyeleri nelerdir?

Miraç’ta Allahü Teâlâ Peygamberimiz’(AS) e ve mü’minlere 3 hediye vermiştir.

  1. Elli vakte denk beş vakit namaz.
  2. Bakara suresinin son iki ayeti amene’r-rasulü
  3. Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.

  Mescid-i Aksa nerededir? Kim yaptırmıştır?

Hz. SÜLEYMAN peygamber tarafından cinlere yaptırtılan Mescid-i Aksa, yeryüzünde Kâbe’den sonra yapılan ikinci büyük mabettir. Mescid-i Aksa Kudüs’tedir.

  Mescid-i Aksa’nın müslümanlar için önemi nedir?

Mescid-i Aksa müslümanların ilk kıblesidir. Ayrıca Peygamberimiz’(AS) in miraç’ta ilk durağı Mescid-i Aksa’dır. Mescid-i Aksa bütün semavi dinlerde önemli bir mekândır. Maalesef 1967 yılından beri İsrail işgali altında olan Mescid-i Aksa kurtarılacağı günü bekliyor.

Mescid-i Aksa yapılırken vuku bulan Hz. Süleyman’ın mucizesi nedir?

Hz, Süleyman, bu mescit bitmek üzereyken ayakta ölmüş, ancak cinler onun öldüğünü anlayamamış, asası çürüyüp yere düştüğünde onun çok önce öldüğünü ancak fark etmişlerdir. Bu mucizeyle Allahü Teala insanlara cinlerin gaybı bilmediklerini göstermiş oldu. Çünkü o zamana kadar, insanlar cinlerin gaybı bildiğine inanıyorlardı.

Mescid-i Haram nerededir, ne zaman kim tarafından yapılmıştır?

Mescid-i Haram, Kâbe’yi çevreleyen mesciddir. Yeryüzünde yapılan ilk mabed, Kâbe’dir. Kâbe, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından inşa edilmiştir.

HAYIRLI VE SAĞLIK DOLU GÜNLERE . HAYIRLI KANDİLLER . 

SERAP UYSAL 

EMEKLİ KUR’AN KURSU ÖĞRETMENİ

MİRAÇ KANDİLİ MADDİ VE MANEVİ SAĞLIKLI GÜNLERE VESİLE OLSUN” üzerine bir yorum

  1. ÇOK TEŞEKKÜRLER HOCA HANIM.
    ALLAH KABUL ETSİN İBADETLERİNİZİ.
    KILASİK KANDİL KUTLAMASI YAPMADIĞINIZ İCİN TEBRİKLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir