ORUÇLA İLGİLİ BİLGİLERİMİZİ TAZELEYELİM

Ramazan’ım merhaba
Bizlere verdin sefâ
Rabbimize hamdolsun
Her nefeste bin defa.

Sevgili Peygamberimiz (sav) Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra Yahudilerin oruç tuttuğuna şahit olmuştu .
Onların bu halini Medineli Yahudilere sorduğunda onlar bunun Muharrem orucu olduğunu ve 10 Muharrem’de BENİ İSRAİL’in düşmanlarından kurtulduğu için şükür olarak Hz .Musa’nın o gün oruç tutuğu için bu orucu kendilerinin de tuttuklarını söylediler .
Sevgili Peygamberimiz
-Biz Hz .Musa’ya onlardan daha yakınız biz de oruç tutalım ama biz onlara muhalefet ederek muharremin on – on bir veya dokuz -onuncu günlerinde tutalım diye tavsiye ettiği orucu Müslümanlar RAMAZAN ‘da oruç farz kılınıncaya kadar tuttular .
Hicretin İKİNCİ YILI orucun farz kılındığı yıldır .
Hicretin ikinci yılından itibaren farz kılınan Ramazan orucunu tutan Müslümanlar sünnet ve nafile olarak muharrem orucunu tutmaya devam ettiler.

Oruç ne demektir?
Oruç, imsak vaktinden, iftar vaktine kadar yeme, içme ve karı-koca yakınlığından uzak kalmaktır.
Orucun farz olduğunu nasıl biliyoruz?
Orucun farziyeti, kitap, sünnet ve icma-i ümmet ile sabittir. yani Kuran-ı Kerim deki ayetler ,peygamberimizin sözleri ve ümmetin görüş birliği ile kabul etmesinden oruca dair farziyeti biliyoruz .
Oruçla ilgili Kuran-ı Kerim de ALLAHÜ TEALA BUYURUR Kİ :
“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de oruç farz kılındı. Ta ki korunasınız.”
(Bakara suresi, ayet 183)

BAKARA SURESİNDEKİ 183 . ayetinde de belirtildiği gibi, daha önceki üm-metlerde de bu ibadetler yapılmaktaydı.
Bu oruçların her ümmette mahiyeti farklıydı .
Cahiliyye devri Arapları da kendilerine özgü bir oruç tutuyorlardı.
ORUÇLA İLGİLİ PRATİK BİLGİLER
1-Orucun başlama vaktine, İMSAK denir.
Tan yerinin ağarmaya başlamasıyla oruç başlar.
Ta ki güneş tamamen batınca da oruç açılır .
2-Ramazan’da oruca nasıl niyet ederiz?
“Niyet ettim yarınki Ramazan orucuna “diye niyet ederiz.
3-Ramazan’da oruca ne zaman niyet edilir?
Ramazan ‘da oruca niyet iftar vaktinden kuşluk vaktine kadar yapılabilir. Ancak imsak vaktinden önce niyet daha efdaldir.
4-İftar nedir?
Orucun açılma zamanına İFTAR denir. Güneşin tamamen batmasıyla oruç açılır.


5-Sahur nedir?
Oruç tutulan günlerde gece yenilen yemeğe, SAHUR denir.
6-İftarda nasıl dua edilir?
İftarda şöyle dua edebiliriz:
“ALLÂHÜMME LEKE SUMTÜ VE BİKE AMENTÜ VE ALEYKE TEVEKKELTÜ VE ALÂ RIZKIKE EFTARTÜ. ”
7-İftar duasının anlamı nedir?
Allahım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım. Sana tevekkül ettim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.
8-Oruç tutanları PEYGAMBERİMİZ(SAV) nasıl müjdelemiştir?
Oruç tutanların cennete “Reyyan” kapısından gireceklerini Sevgili Peygamberimiz (AS) haber vermiştir.


9-Kimler oruç tutmayabilir?
Şu kişiler Ramazan’da oruç tutmayabilir veya tuttuğu orucu zorlanırsa bozabilir.
Daha sonra en uygun bir zamanda oruçlarını kaza ederler:
a) Hastalık
b) Yolculuk
c) Tehdit edilmek
d) Gebe veya emzikli, olmak
e) Şiddetli açlık veya susuzluk
f) Yaşlılık ve düşkünlük
10- Oruç kimlere farzdır?
a) Müslüman olan
b) Akıllı olan
c) Ergenlik çağına gelen her kişiye oruç farzdır.

Sâlih olan seçilir
Gök kapısı açılır.
Oruçlunun üstüne
Ne rahmetler saçılır.

SERAP UYSAL
serapuysal.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir