SORARAK ÖĞRENELİM :FITIR SADAKASINA AİT SORULAR :İKİNCİ BÖLÜM

ÖNCEKİ YAZIDAN DEVAM

FİTRE YANİ DİĞER İSMİYLE FITRI SADAKASINA AİT SORULARIN CEVAPLARIYLA YAZIMIZA DEVAM EDİYORUZ .

Soru:Kimlere fitre verilmez?
FITIR VERECEK KİŞİ ;
Dinen zengin sayılanlara,
usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler),
fürûuna (çocuk ve torunlar)
ve eşine fıtır sadakası veremez.
*
Soru :Fitreler tek kişiye mi verilir ?
Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, bir fakire birden fazla fitre de verilebilir . (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224).
*
Soru :Bir  fitre birden fazla kişiye bölüştürülerek verilir mi ?
Bir kişiye verilen fitre  miktarı  bir fitreden az olmamalıdır.
*
Soru :Fıtır sadakası ne zaman verilmelidir ?
Şâfiî mezhebinde fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.
Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).
Hanefilere göre bayram namazından önce verilmelidir .
ŞAFİİ ,MALİK VE HANBELİLERE göre Ramazan’ın son günü güneşin batımından önce verilmelidir .
*
Soru:Fitre ,bayramdan sonra ödenmemişse ne olur ?
İlk fırsatta ödenmesi grerekir .
*
Soru :Sevgili Peygamberimiz (sav) zamanında fıtır sadakasını arpa ,buğday ,kuru üzüm ,hurma gibi yiyeceklerden verildiğini öğreniyoruz .
Bugün de bu uygulama mı yapılmalıdır ?Bunun esprisi nedir ?
Bu uygulama , o zaman için en yaygın olan yiyeceklerin fitre olarak verilmesi uygulamasıdır .
Bugün için bu uygulamanın yerine, bir kişinin kendi normal bir günlük,sabah akşam yiyecek tutarı fitre bedeli olarak verilir .
Fakirin menfaatini gözetmek esastır.
*
Soru :Fitre alıp verirken;” ben sana vereyim ,sen bana ver !”gibi bir mantıkla hareket edenlerin yaptığı uygulama doğru mudur ?
Önemli olan fitrenin layıkı ile verilmesidir .
Fitre alan kişi fitre veremeyecek durumda olmalıdır .
Kendi fitre verebilen zaten fitre alamaz .
Bu uygulama yanlıştır .
Böyle bir durumda FİTRE boru ödenmemiş olur .
*
Soru :Fitrenin verilmesinde amaç ,hikmet nedir ?
Büyük bir çoğunluğun fitre ibadetine muhatap olması ,toplumdaki fakirlerin hiç olmazsa bayramda yüzlerinin gülebilmesi ,bayram sevincine iştirak etmeleri hedeftir .
Toplumda herkes ,fitresini ,zekatını ,sadakasını tam olarak verse ,fakir kimse kalmaz .
Lakin  maddi ibadetlerde herkes duyarlı davranmayınca zengin ve fakir arasında büyük uçurumlar oluşuyor .
Bunun önüne geçmenin tek yolu insanlardaki dini bilincin ayakta tutulması ve maddi ibadetlerin ,infakın öneminin kavratılması ve uygulanmasıyla mümkündür .
*
Soru :Kimlere fıtır sadakası verilir ?
Bakılmasıyla yükümlü olunmayan kimselere,
Yoksul Müslümanlara,
Geliri ,giderini karşılayamayanlara,
Tevbe suresinde belitilen zekatın verileceği kimselere fıtır sadakası verilir .
Tevbe suresi 60 .ayette Rabbimiz  buyurur ki :
“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak ;
fakirler,
düşkünler,
zekât toplayan memurlar,
kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla(müellefe –i kulub ) ,
(özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler,
borçlular,
Allah yolunda cihad edenler
ve yolda kalmış yolcular içindir.
Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
*
Soru :Kurum ve kuruluşlara ,camilere fitre verilir mi ?
Verilmez  .
Çünkü zekat ,fitre ,fidye fakirlerin hakkıdır.
Kurum ve kıuruluşlara yapılacak yardımlar ayrı bir kategoride verilir .
Bu sadaka-i cariyedir .
(Fıtır sadakasının geçerlilik şartlarından biri de temliktir.
Temlik eşya üzerindeki mülkiyet hakkını veya malî bir hakkı başkasına devretmeyi ifade eder.
Cami, okul, köprü, yol vb. yerlere temlik söz konusu olmayacağından fıtır sadakası verilemez. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 291, 325).
*
Soru :Fitreler Uzaktaki akrabaya mı, yakındakilere mi  verilmelidir ?
Fitre verilirken ,yakındaki fakirlere ve uzakta olsalar da yakın akrabayı gözetmek maksadıyla yakın akrabaya da fitre verilir.
Fitreyi verirken iyi ahlak sahibi  kişileri de gözetmek gerekir .
Aldığı parayı harama kullanan birini tercihtense , gerçekten fakir bir mümine yardım daha iyidir .
Soru :Yurt dışında yaşayanlar fitresini nasıl verir ?
Ülke ve bölgelere göre geçim standartları farklı olduğundan, sadaka-i fıtır mükellefi, kendi bulunduğu yere göre tespit edilen miktarda sadaka-i fıtır vermelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 319-322).
Ancak sürekli olarak yurt dışında yaşadığı halde sadaka-i fıtrın ödeneceği zaman Türkiye’de bulunan kimse, Türkiye’nin şartlarına göre sadaka-i fıtrını verir.
*
Bir hadis-i şerifle yazımızı noktalayalım:
Abdullah İbn Ömer’den şöyle dediği nakledilmiştir:
“Hz. Peygamber fitrenin, insanlar Bayram Namazı’na çıkmadan önce verilmesini emretmiştir” (Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, IV, 183.)
Yazımızı noktalayalım dedik ama noktalar aslında hiç bitmez .
Her daim alka takılan bir soru bir sorun vardır .
Bizler maalasef insan olarak özellikle maddi ibadetleri yaparken bazı insani ,ahlaki kuralları unutuveriyoruz .
Yaptığımız ibadetin en üst dereceden sevap kazandırmasını istiyoruz ama yaptığımız hatalar dolayısıyla maalesef .
bir başka yazıyla ,yaptığımız yanlışlara şöyle bir bakalım inşaallah

.Hayırlı Ramazanlar.
Koronasız günlere
Koronasız bayramlara inşaallah.
SERAP UYSAL
serapuysal.com.tr
serapuysal1961@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir