TÖVBE NEDİR ?NASIL YAPILIR ?TÖVBEYE DAİR SORULAR VE CEVAPLARI

Tövbe nedir?

Tövbe; işlenen günahlardan pişmanlık duyarak bir daha işlemeyeceğine dair ALLAH’a söz vermek, işlenen günahtan dolayı Allah’tan af dilemektir.

  Tevvab kelimesi, ne anlama gelir?

TEVVAB kelimesi, Allah-ü Teala’nın isimlerindendir. O’nun tövbeleri çok kabul etmesi anlamına gelir.

    Tevbe etmenin vakti var mıdır?

Tevbe etmenin vakti yoktur. İnsan günah işleyince, en kısa zamanda tevbe etmelidir. İnsan gece gündüz her zaman tevbe edebilir. Her gece yatmadan önce insanın gündüzün yaptığı işleri gözden geçirip hata yaptıysa tövbe etmesi en uygun davranıştır. Sevgili Pey-gamberimiz her gece yatmadan yüz defa istiğfar ettiğini söylemiştir.

   Tevbe etmenin son vakti, ne zamandır?

Ölüm meleği gelene kadar, Allah-ü Teala’nın tövbe-leri kabul edeceğini Peygamberimiz (SAV) haber vermiştir.

    Mü’min günahını nasıl görmelidir?

Sevgili Peygamberimiz (SAV) Hadis-i Şeriflerinde bunu şöyle açıklamaktadır:

“Mü’min günahlarını bir dağ altında oturup ta, üzerine dağın hemen çöküvereceğinden korkan bir kimse gibi görür. Facir ise günahlarını burnunun üzerine konup uçmuş bir sinek gibi görür.”

   Tövbe edenlere karşı ALLAH’ın sevincini Sevgili Peygamberimiz (SAV) Hadis-i Şerifinde nasıl belirtir:

Abdullah bin Mesud’un rivayet ettiği bir hadis-i Şe-rifte Kâinatın Efendisi şöyle buyurur:

“Muhakkak Allah Teala hazretleri, kulunun tövbe-sinden şöyle bir kimsenin sevincinden daha fazla sevinir ki, bu kimse uzun bir yolculuk esnasında tehlikeli bir yerde konaklar. Üzerine bütün yiyeceği ve içeceğini yüklediği bineği de yanındadır. Başını yere koymasıyla şöyle bir uykuya dalar. Uyandığında bineğini gitmiş olarak görür. Üzerine sıcak basmış, susuzluğu son haddine varmış yahut Allah dilediği kadar onun susuz-luğunu artırmış. Sonra o kimse devesini aramak için etrafa çıkmış, aramış bulamamış, o dereceye gelmiş ki, hararetten ve susuzluktan takati kesilmiş, ümidi tü-kenmiş,, böyle bir haldeyken tekrar eski yerine dönerek uyuyakalmış. Sonra uyandığında biraz evvel kaybolan devesini tekrar başucunda bulur.

“İşte bu adam ne derece ferahlanır ise Cenab-ı Hak-Celle ve Ala Hazretleri bir kulun tövbesinden dolayı; o devesini kaybedip te başı ucunda tekrar bulan adamdan daha ziyade ferahlanır. Yani razı olur. Tövbe edenin tövbesini kabul edip onu yüksek derecelere nail eder demektir.”

    NASUH TÖVBESİ nedir?

NASUH TÖVBESİ; kesin tövbe demektir. İnsanın eski günahlarına tekrar dönmeyeceğine dair kesin söz vererek tövbe etmesidir ki, esas tövbe budur.

    Tevbe ederken nelere dikkat etmeliyiz?

“Tövbeler vardır ki tövbeye muhtaç” denilmiş ve tövbedeki şartlara uymanın gerekliliğe işaret edilmiştir. Tövbe ederken şu hususlara dikkat etmeliyiz:

  • Tevbe eden kişi günahlarına kesin bir pişmanlık duymalı,
  • Tevbe eden kişi aynı günaha tekrar dönmemeye çalışmalı,

    Bir yandan tövbe edip diğer yandan günahta ısrar edenlerin durumu nedir?

Rahmet Peygamberi (sav) şöyle buyurur:

“Günahtan tövbe eden kişi günah işlememiş gibi olur. Fakat bir taraftan istiğfar, diğer taraftan günahta ısrar eden ise-el iyazü billâh -Cenab-ı Hak ile istihza (alay) eden kimse gibi olur.”

    Hiç günah işlemeyen kimse var mıdır?

Her insan küçük veya büyük günah işler. Sadece Peygamberler günah işlemezler. Ancak peygamberlerde de insani hatalar diyebileceğimiz küçük hataları olabilir.

İSTİĞFAR DUASI

Estağfirullah! Estağfirullah! Estağfirullah el azim, el kerim ellezi la ilahe illa hu. El hayyel kayyum.

Ve etubü ileyh. Tevbeten abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşüra.

Ve innehu es’elühüt-tevbete vel mağfirate vel –hidayete lena innehu hüvet tevvabür-rahim, innehu hüvet tevvabür rahim, innehu hüvet tevvabür rahim.

İlahi ya Rabbi! İlahi ya Rabbi! İlahi ya Rabbi!

Şu ana kadar bizim elimizden, dilimizden, gözü-müzden, kulağımızdan, ayağımızdan ve sair azaları-mızdan bilerek veya bilmeyerek; günah, isyan kelime, hata, küfür, şirk her ne günah sadır oldu ise, biz onların hepsine tövbe ettik, pişman olduk. Bir daha bu günahları yapmamaya azm-ü cezm-ü kast eyledik. Tövbelerimizi Nasuh tövbesiyle kabul eyle YARAB¬Bİ!

Peygamberlerin ilki Hz. Adem Safiyyullah, sonuncusu ise Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) dır.

Her ikisi arasında her ne kadar peygamber gelmiş ve geçmiş ise biz onların hepsine inandık, iman ettik, haktır ve gerçektir, dilimiz ile ikrar, kalbimiz ile tasdik ediyo-ruz:

Amentü billahi! Ve bima cae min indillah! Amentü bi RASULiLLAH! Ve bima cae min indi rasulillah!

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel-ba’sü ba’del mevt.

Hakkun; Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. (3 defa)

Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun.

Ve selamün alel mürselin.

Velhamdü lillahi rabbil âlemin el- fatiha!

SERAP UYSAL

KAYNAK :İSLAM KÜLTÜRÜ :SORARAK ÖĞRENİYORUM KİTABIMIZDAN ALINTIDIR (SERAPUYSAL)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir